Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Moduł II

Lista załączników:

•orzeczenie o niepełnosprawności,

•zaświadczenie z uczelni/szkoły o rozpoczęciu bądź kontynuacji nauki,

•oświadczenie o dochodach

•klauzula informacyjna Rodo

•oświadczenie o odpowiedzialności karnej

•orzeczenie o stopniu niepełnosprawności bądź równoważne

•inne załączniki (jeśli wystąpi taka konieczność)- uzasadnienie wniosku, w tym oświadczenie, że nauka odbywa się w systemie stacjonarnym, mieszanym lub zdalnym

•fakultatywnie: informacja o poniesionych kosztach (ze szkoły/uczelni),

Informacja dodatkowa – dokumenty dołączasz do wniosku w formie:

1.skanu – w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną w systemie SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON),

2.kopii – w przypadku składania wniosku tradycyjnie, z wyjątkiem oświadczeń, które załączasz w oryginale.

Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać cię do okazania oryginału dokumentu.

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny

Zegar