Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Zrób coś wyjątkowego!

Rodzina zastępcza- mężczyzna, kobieta i troje dzieci

Zrób coś wyjątkowego!

Naprawdę tak niewiele potrzeba, aby zostać rodziną zastępczą i stworzyć dom dla dzieci doświadczonych przez życie. Niezależnie od wieku, wykształcenia, sytuacji rodzinnej i materialnej możesz zacząć robić coś niesamowitego. Może akurat Ty stworzysz dla tych dzieci dom i uratujesz komuś życie!

Małżonkowie lub osoby niepozostające w związku małżeńskim, które zdecydują się na prowadzenie rodzinnych form pieczy zastępczej  muszą spełniać następujące warunki:

 • odbyć szkolenie i uzyskać pozytywną opinię o zakwalifikowaniu do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzących rodzinny dom dziecka,
 • posiadać odpowiednie warunki mieszkaniowe,
 • posiadać stałe źródło dochodu,
 • posiadać stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz korzystać z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • w zakresie władzy rodzicielskiej kandydaci nie mogą być jej pozbawieni, ani też władza rodzicielska nie powinna im być ograniczona albo  zawieszona,
 • wywiązywać się z obowiązku łożenia na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby, gdy ciąży na nich taki obowiązek z mocy prawa lub orzeczenia sądu,
 • posiadać stan zdrowia pozwalający na właściwą  opiekę nad dzieckiem,
 • nie być skazanym za umyślne przestępstwo.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zapewnia:

 • bezpłatne szkolenie dla kandydatów na rodziców zastępczych oraz prowadzących rodzinny dom dziecka,
 • świadczenie wypłacane miesięcznie  na pokrycie kosztów utrzymania dziecka,
 • jednorazową pomoc pieniężną na wydatki związane z przyjęciem dziecka,
 • wynagrodzenie miesięczne dla rodzin zawodowych oraz osób prowadzących rodzinny dom dziecka,
 • stałą pomoc ze strony psychologa, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej lub specjalisty pracy socjalnej, 
 • pomoc (materialną, rzeczowa, itp.) dla pełnoletnich wychowanków opuszczających rodzinne formy pieczy zastępczej.

 

Jaki powinien być kandydat na rodzinę zastępczą?

 Kandydatem powinna być osoba otwarta, z ogromną wrażliwością i nie mniejszym sercem. Twoja decyzja nie naprawi świata, ale może zmienić świat dla dziecka w potrzebie.

Nie trać czasu! Dołącz do Armii Superbohaterów i zostań rodzicem zastępczym!

 

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny

Zegar