Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Moduł II

Lista załączników:

• orzeczenie o niepełnosprawności bądź równoważne,

• zaświadczenie z uczelni/szkoły o rozpoczęciu bądź kontynuacji nauki (druk w załącznikach),

• oświadczenie o dochodach (druk w załącznikach),

• klauzula informacyjna RODO (druk w załącznikach),

• oświadczenie o odpowiedzialności karnej (druk w załącznikach),

• inne załączniki (jeśli wystąpi taka konieczność),

• fakultatywnie: informacja o poniesionych kosztach (ze szkoły/uczelni),

• fakultatywnie: zaświadczenie z uczelni lub oświadczenie, że aktualnie nauka jest pobierana lub w poprzednim semestrze nauka była pobierana w formie zdalnej/hybrydowej,

• fakultatywnie: informacja o zaliczeniu semestru (ze szkoły/uczelni).

 

Informacja dodatkowa – dokumenty dołączasz do wniosku w formie: 

• skanu – w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną w systemie SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON),

• kopii – w przypadku składania wniosku tradycyjnie (papierowo), z wyjątkiem oświadczeń i załączników, które Wnioskodawca załącza w oryginale.

Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać cię do okazania oryginału dokumentu.

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny

Zegar