Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Moduł II

Modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, który jest adresowany do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w:

  • w szkole policealnej,
  • w kolegium,
  • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktorskie albo doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),

a także do osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

Lista załączników:

• orzeczenie o niepełnosprawności bądź równoważne,
• zaświadczenie z uczelni/szkoły o rozpoczęciu bądź kontynuacji nauki (druk w załącznikach),
• oświadczenie o dochodach (druk w załącznikach),
• klauzula informacyjna RODO (druk w załącznikach),
• oświadczenie o odpowiedzialności karnej (druk w załącznikach),
• inne załączniki (jeśli wystąpi taka konieczność),
• fakultatywnie: informacja o poniesionych kosztach (ze szkoły/uczelni),
• fakultatywnie: zaświadczenie z uczelni lub oświadczenie, że aktualnie nauka jest pobierana lub w poprzednim semestrze nauka była pobierana w formie zdalnej/hybrydowej,
• fakultatywnie: informacja o zaliczeniu semestru (ze szkoły/uczelni).
 
Informacja dodatkowa – dokumenty dołączasz do wniosku w formie: 
1. skanu – w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną w systemie SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON),
2. kopii – w przypadku składania wniosku tradycyjnie, z wyjątkiem oświadczeń, które załączasz w oryginale.
Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać cię do okazania oryginału dokumentu.

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny

Zegar