Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Obszar B Zadanie 1,3,4

Lista załączników:

•swoje (lub dziecka) orzeczenie o niepełnosprawności bądź równoważne,

•akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy dziecka (nie dotyczy osoby z dysfunkcją narządu wzroku i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności),

•dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną,

•osoba z dysfunkcją narządu ruchu ze znacznym (B1) stopniem niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – z orzeczeniem o niepełnosprawności: zaświadczenie lekarskie (lekarz specjalista) potwierdzające dysfunkcję obu rąk (druk w załącznikach),

•osoba z dysfunkcją narządu wzroku ze znacznym (B1) lub umiarkowanym (B3) stopniem niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – z orzeczeniem o niepełnosprawności: zaświadczenie lekarskie (okulista), gdy przyczyna orzeczenia jest inna niż 04-O (druk w załącznikach),

•osoba z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy ze znacznym (B4) lub umiarkowanym (B4) stopniem niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – z orzeczeniem o niepełnosprawności: zaświadczenie lekarskie (lekarz specjalista), gdy przyczyna orzeczenia jest inna niż 03-L (druk w załącznikach),

•oświadczenie o dochodach (druk w załącznikach)

•klauzula informacyjna RODO (druk w załącznikach)

•oświadczenie o odpowiedzialności karnej (druk w załącznikach)

•specyfikacja (opis techniczny) z ceną,

• fakultatywnie: oferta cenowa,

•fakultatywnie: opinia eksperta w zakresie dopasowania wnioskowanej pomocy do aktualnych potrzeb wynikających z aktywności,

•fakultatywnie: dokument potwierdzający zatrudnienie (w tym wolontariat trwający co najmniej 6 miesięcy),

 

Informacja dodatkowa – dokumenty dołączasz do wniosku w formie:

•skanu – w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną w systemie SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON),

•kopii – w przypadku składania wniosku tradycyjnie (papierowo), z wyjątkiem oświadczeń i załączników, które Wnioskodawca załącza w oryginale.

Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać cię do okazania oryginału dokumentu.

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny

Zegar