Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Moduł I

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w module I:


1) Obszar A:


a) Zadanie 1:
- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób
do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
- wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
- dysfunkcja narządu ruchu,


b) Zadanie 2:
- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
- wiek aktywności zawodowej,
- dysfunkcja narządu ruchu,


c) Zadanie 3:
- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
- wiek aktywności zawodowej,
- dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług
tłumacza języka migowego,


d) Zadanie 4:
- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
- wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
- dysfunkcja narządu słuchu;


2) Obszar B:


a) Zadanie 1:
- znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia -
orzeczenie o niepełnosprawności,
- wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
- dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku,


b) Zadanie 2:
- pomoc udzielona w ramach Obszaru B,


c) Zadanie 3:
- umiarkowany stopień niepełnosprawności,
- dysfunkcja narządu wzroku,
- wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,


d) Zadanie 4:
- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób
do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
- dysfunkcja narządu słuchu,
- trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy,
- wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,


e) Zadanie nr 5:
- pomoc udzielona w Zadaniu: 1, 3 lub 4,
- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób
do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności;


2) Obszar C:


a) Zadanie 1:
- znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia -
orzeczenie o niepełnosprawności,
- zatrudnienie lub nauka lub potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania
uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia
udzielonego w programie,
- wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
- dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka
inwalidzkiego o napędzie ręcznym,


b) Zadanie 2:
- znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia -
orzeczenie o niepełnosprawności,


c) Zadanie 3 i 4:
- stopień niepełnosprawności,
- wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
- potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
- potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy
w wyniku wsparcia udzielonego w programie,


d) Zdanie 5:
- znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia -
orzeczenie o niepełnosprawności,
- wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
- dysfunkcja narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym
przemieszczaniu się,
- zgoda lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub
wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym;


3) Obszar D:
- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
- aktywność zawodowa,
- pełnienie roli przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dziecka.

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny

Zegar