Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Obszar C Zadanie 3

Lista załączników:

•orzeczenie o niepełnosprawności bądź równoważne,

•dwie niezależne oferty (od dwóch niezależnych sprzedawców/usługodawców), dotyczące wybranego przedmiotu dofinansowania, specyfikacja (opis techniczny) z ceną

•oświadczenie o dochodach(druk w załącznikach)

•klauzula informacyjna RODO(druk w załącznikach)

•oświadczenie o odpowiedzialności karnej(druk w załącznikach)

• zaświadczenie od lekarza (lekarz specjalista)(druk w załącznikach)

• kosztorys(druk w załącznikach)

•opinia eksperta w zakresie dopasowania wnioskowanej pomocy do aktualnych potrzeb wynikających z aktywności,

•fakultatywnie: zlecenie na zaopatrzenie w wyrób medyczny,

•fakultatywnie: dokument potwierdzający zatrudnienie (w tym wolontariat trwający co najmniej 6 miesięcy),

 

Informacja dodatkowa – dokumenty dołączasz do wniosku w formie:

•skanu – w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną w systemie SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON),

•kopii – w przypadku składania wniosku tradycyjnie (papierowo), z wyjątkiem oświadczeń i załączników, które Wnioskodawca załącza w oryginale.

Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać cię do okazania oryginału dokumentu.

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny

Zegar