Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Rodzinna piecza zastępcza

Rodzinna piecza zastępcza może być sprawowana w formie:

    1. Rodziny zastępczej:

        - spokrewnionej
        - niezawodowej
        - zawodowej, w tym zawodowej pełniącej funkcje pogotowia rodzinnego i zawodowej specjalistycznej

    2.  Rodzinnego domu dziecka.

Rodzina zastępcza oraz rodzinny dom dziecka zapewniają dziecku całodobową opiekę i wychowanie, w szczególności:

-    traktują dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej;
-    zapewniają dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych;
-    zapewniają kształcenie, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych;
-    zapewniają rozwój uzdolnień i zainteresowań;
-    zaspokajają jego potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne oraz religijne;
-    zapewniają ochronę przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka;
-    umożliwiają kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej.

Rodzina zastępcza oraz prowadzący rodzinny dom dziecka współpracują z ośrodkiem adopcyjnym, koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej i organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej.

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny

Zegar