Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

„Dostępne mieszkanie”

Lista wymaganych załączników:

• skan aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego,
• dokumentacja fotograficzna o barierach architektonicznych w użytkowanym mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero,
• skan dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym – w przypadku wniosku dotyczącego osoby niepełnosprawnej (małoletniej – od 16 -18 roku życia lub ubezwłasnowolnionej) reprezentowanej przez opiekuna prawnego,
• skan zaświadczenia wydanego przez lekarza, według wzoru określonego w SOW  - w przypadku osoby posiadającej orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, które nie jest wydane z tytułu dysfunkcji narządu ruchu (nie zawiera symbolu 05-R lub nie wskazuje dysfunkcji narządu ruchu stanowiącej przyczynę jego wydania)
• skan pełnomocnictwa (notarialne lub zwykłe)  – jeśli wniosek jest składany w imieniu mocodawcy
• umowy sprzedaży i zakupu mieszkania (umowy nie są wymagana na etapie składania wniosku; należy je załączyć niezwłocznie po ich zawarciu, jednak nie później niż w ciągu 180 dni od dnia przekazania informacji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku; załączenie umów jest warunkiem otrzymania wsparcia)
• umowa zamiany mieszkania (umowa nie jest wymagana na etapie składania wniosku; należy ją załączyć niezwłocznie po jej podpisaniu, jednak nie później niż w ciągu 180 dni od dnia przekazania informacji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku; załączenie umowy jest warunkiem otrzymania wsparcia)
• oświadczenie o dochodach,
• klauzula informacyjna RODO,
• oświadczenie o odpowiedzialności karnej

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny

Zegar